• Instructorul coordonează întreaga activitate desfăşurată în cadrul şedinţei de tragere, iar trăgătorul este obligat să respecte comenzile acestuia.
  • Încarcaţi – La această comandă trăgătorul alimentează cu muniţie încărcătorul pistolului de tragere.
  • Armaţi – La această comandă trăgătorul introduce încărcătorul în corpul pistolului, apoi acţionează manşonul de încărcare (armare), astfel încât primul cartuş va fi alimentat.
  • Foc – La această comandă trăgătorul poate executa foc asupra ţintei, pe direcţia liniei de tragere care i-a fost alocată.
  • Încetaţi/Descărcaţi – La această comandă manşonul pistolului rămâne deschis la capăt de cursă, se scoate încărcătorul, urmând ca pistolul să fie aşezat pe masa alocată liniei de tragere, în poziţia cu ţeava îndreptată spre ţintă.Pe durata efectuării manevrelor cu pistolul pe linia de tragere, trăgătorul trebuie să ţină pistolul îndreptat cu ţeava înspre ţintă, cu degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului. Numai la comanda „FOC” se acţionează trăgaciul.
 • Este interzisă întoarcerea armei de către trăgător spre direcţiile spate şi laterale, faţă de direcţia de tragere, chiar dacă arma este descărcată.
 • După ultimul foc, sau când se primesc comenzile: „ÎNCETAŢI FOCUL” sau „ÎNCETAŢI/DESCĂRCAŢI”, trăgătorii se asigură că nu mai au cartuş în camera de încărcare, urmând să depună arma pe masă cu ţeava orientată spre direcţia de tragere (spre ţintă). Încărcătorul va fi scos şi se va prezenta armamentul pentru control instructorului tragerii, după care arma se depune în siguranţă pe masă.
 • În cazul în care apare un incident pe parcursul şedintei de tragere, trăgătorul semnalizează prin ridicarea mâinii libere şi anunţă vocal: „INCIDENT” la linia care i-a fost alocată, rămânând pe poziţie.
 • Incidentele apărute pe timpul tragerii (rateu, dubla alimentare etc.) se remediază pe linia de tragere numai de către instructorul tragerii, menţinând permanent arma îndeptată cu ţeava către axul poligonului.
 • Remedierea defecţiunilor la armamentul cu care se execută tragerea se face în afara incintei tehnice a poligonului, numai după ce acesta a fost descărcat şi asigurat, în prezenţa instructorului tragerii.

În Poligonul de Tir sunt interzise:

 • introducerea de arme şi muniţii care nu sunt autorizate şi înregistrate;
 • introducerea şi consumul de băuturi alcoolice;
 • introducerea şi consumul de droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii;
 • accesul persoanelor aflate sub efectul băuturilor alcoolice, al substanţelor halucinogene, psihotrope sau al medicamentelor ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii;
 • accesul persoanelor care se afă într-o stare avansată de oboseală sau suferă de o afecţiune temporară care poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor şi muniţiilor;
 • accesul persoanelor care prezintă semne de instabilitate sau labilitate psihică;
 • îndreptarea armelor încărcate asupra persoanelor, lateral şi spre spatele poligonului;
 • lăsarea armamentului încărcat nesupravegheat, chiar şi pentru intervale scurte de timp;
 • simulările de „ochire” sau îndreptarea armei către colegi sau alte persoane – inclusiv propria persoană – chiar dacă arma este descărcată;
 • executarea tragerilor când personalul de întreţinere se află în câmpul de tragere (la ţinte);
 • accesul în zona de tragere şi de siguranţă a oricărei persoane pe timpul executării tragerilor;
 • fumatul în zona de tragere şi producerea de zgomote;
 • accesul în zona de tragere cu câini sau alte animale;
 • fumatul în incinta Complexului de Tir.

Preluare Youtube https://www.youtube.com/watch?v=NoDDKyDXzpY