Potrivit art. 66 din Legea nr. 333/2003, referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, companiile sunt obligate sa realizeze o analiza de risc la securitatea fizica.

Ce presupune aceasta analiza de risc, cine sunt persoanele autorizate sa efectueze analiza si care sunt documentele necesare? In articolul de mai jos o sa afli tot ce trebuie sa stii despre procedura analizei de risc la securitatea fizica.

Ce este analiza de risc la securitatea fizica
Ce companii sunt obligate sa faca o analiza de risc la securitatea fizica
Care sunt etapele analizei de risc si cand se face revizuirea ei
Cine intocmeste raportul analizei de risc, documente necesare si costuri
Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legale

Ce este analiza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta, conform prevederilor legale, un document obligatoriu pentru societatile comerciale, care detin valori si bunuri, si care trebuie sa asigure protectia acestora. Mai exact, aceasta analiza este o evaluare a vulnerabilitatilor pe care le poate avea o firma, astfel incat sa fie diminuate posibilele riscuri.

Activitatile legate de paza si protectia unei entitati trebuie sa fie asigurate de institutiile specializate, publice sau private. Responsabilitatea este a proprietarilor unitatilor respective si a societatilor de paza si protectie. Conform prevederilor legale, acestia trebuie sa se asigure ca bunurile, drepturile de proprietate si persoanele sunt protejate impotriva tuturor riscurilor posibile.

Aceste masuri de siguranta se adopta in baza unei analize de risc la securitatea fizica, conform instructiunilor emise de Ministerul Administratiei si Internelor.

Ce companii sunt obligate sa faca o analiza de risc la securitatea fizica

Companiile si entitatile care sunt obligate sa asigure paza si protectia, implicit sa faca o analiza de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

 • companiile si societatile nationale
  • regiile autonome
  • institutele nationale de cercetare si dezvoltare
  • ministerele si celelalte institutii din administratia publica centrala si locala
  • societati in nume colectiv (SNC), societati in comandita simpla (SCS), societati pe actiuni (SA), societati in comandita pe actiuni (SCA), societati cu raspundere limitata (SRL)
  • alte tipuri de organizatii care detin bunuri sau valori cu orice titlu, indiferent de capitalul social sau forma de organizare si asociere

Printre tipurile de institutii care trebuie sa faca o analiza de risc se numara unitatile postale, casele de amanet, magazinele care comercializeaza arme si munitii, case de schimb valutar, bancile, institutiile financiare nebancare, salile de jocuri de noroc, spatiile comerciale, automatele de tranzactii cu numerar (ATM-uri), spatiile care comercializeaza carburanti.

In urma modificarilor recente, toate firmele care au fost infiintate inainte de 16 iunie 2012 trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitatea fizica pana in 1 iulie 2018. Termenul initial a fost 1 iulie 2017, insa a fost prelungit in urma Hotararii de Guvern nr. 437/2017. Firmele constituite dupa aceasta data au oricum obligativitatea sa realizeze analiza de risc la securitatea fizica, inainte de adoptarea masurilor de securitate.

Care sunt etapele analizei de risc si cand se face revizuirea ei

O analiza de risc la securitatea fizica este impartita in urmatoarele etape:

 • stabilirea contextului si identificarea riscului – identificarea factorilor de risc si a vulnerabilitatilor care pot sa puna in pericol bunurile sau persoanele fizice. Mai exact, se intocmeste o lista cu toate evenimentele care ar putea sa puna in pericol desfasurarea activitatilor in conditii de siguranta
  • analiza riscului – se alege metoda de lucru si instrumentele de lucru si apoi se analizeaza aceste riscuri, adica se iau in calcul toate consecintele care pot fi provocate de acestea
  • estimarea riscului – se evalueaza riscul si nivelul de risc determinat de factorii identificati in prima faza
  • tratarea riscului – presupune alegerea modalitatilor optime prin care pot sa fie eliminati factorii de risc. La final, se intocmeste un Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, care este finalizat in 2 – 4 zile

Revizuirea analizei de risc trebuie facuta in urmatoarele situatii:

 • o data la trei ani, pentru corelarea cu posibilele modificari ale riscurilor care pun in pericol siguranta fizica a unitatii
  • in cel mult 60 de zile la producerea unui incident care a pus in pericol securitatea fizica a unitatii
  • in cel mult 30 de zile de la efectuarea unor modificari la structura cladirii, a functionalitatii sau dupa ce a fost schimbat obiectul de activitate al firmei respective

Analiza de risc la securitatea fizica este necesara cand entitatea respectiva are un proiect al sistemului tehnic de securitate si un plan de paza, care trebuie avizate de catre politie. Mai exact, analiza de risc stabileste vulnerabiliratile unei afaceri, astfel incat riscurile sa fie diminuate in momentul in care vor fi implementate recomandarile evaluatorului de risc.

Planul de paza si proiectul tehnic de securitate stabilesc caracteristicile unitatii care trebuie protejata, necesarul de personal pentru paza, cantitatea si locurile unde vor fi instalate sistemele de paza si alarma, modalitatea de comunicare cu alte institutii de paza, modalitatea de actiune a personalului de paza si regulile de acces.

Cine intocmeste raportul analizei de risc, documentele necesare si costuri

Analiza de risc se realizeaza de experti abilitati sau prin intermediul unor firme de specialitate, care sunt abilitate sa evalueze riscurile care pot pune in pericol securitatea fizica. In momentul in care se solicita o analiza de risc, evaluatorii vor cere informatii suplimentare referitoare la unitatea respectiva, iar aceste informatii difera in functie de specificul activitatii.

Totodata, este necesar ca evaluatorul sa stie care este numarul de unitati pentru care se solicita evaluarea, suprafata fiecarui sediu si caracterisicile acestora (sediu nou, sediu deja existent care are masuri de securitate implementate sau nu).

Documentele necesare pentru analiza de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

 • certificat de inregistrare al societatii
  • certificat constatator
  • acte care sa ateste dreptul de folosinta a imobilului
  • extras de carte funciara (cadastru)
  • schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie
  • autorizatii legale
  • instructiuni si proceduri PSI – SU
  • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare, unde este cazul
  • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice ale sistemelor tehnice de securitate, unde este cazul
  • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori, unde este cazul
  • instructiuni si proceduri de mediu
  • instructiuni/proceduri de acces
  • planuri, instructiuni si proceduri securitate
  • existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager pentru securitatea informatiei
  • licente pentru societatea de paza
  • contract de monitorizare si interventie
  • contract de paza
  • plan paza
  • contract de monitorizare video
  • aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA)
  • licenta societate instalare sisteme tehnice
  • proiect tehnic (antiefractie/sistem video etc.)
  • planuri de pregatire/training pe domenii (dovada executarii pregatirii/trainingului)
  • registru de riscuri
  • plan de management al riscului

Costurile pentru realizarea analizei de risc sunt diferite in functie de fiecare firma specializata, iar legislatia in vigoare nu reglementeaza un pret fix pe care il poate solicita un evaluator.

In general, preturile pot varia de la 600 de lei pentru punctele de lucru cu o suprafata pana in 50 mp, 1.000 de lei pentru spatii cu o suprafata mai mare de 100 mp si pot ajunge pana la 2.000 si chiar 5.000 de lei pentru spatiile cu suprafete mai mari de 200 mp, in functie de numarul de angajati si de tipul de activitate.

Spre exemplu, evaluarea unui spatiu in care se asambleaza masini este mai complexa decat a unui spatiu in care se vand alimente, astfel ca pretul unei analize de risc va fi mai mare. Totodata, trebuie luate in calcul si costurile deplasarii evaluatorului la unitatea respectiva.

Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legale

In cazul in care entitatile nu respecta prevederile legale cu privirea la adoptarea masurilor de securitate din Legea nr. 333/2003, pot fi sanctionate cu amenzi cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei.

In plus, daca nu sunt implementate masurile recomandate in urma efectuarii analizei de risc pentru securitatea fizica sau sunt implementate partial, amenda este cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei.

Amenzile pot fi aplicate de catre politisti si jandarmi, dar si de catre primari sau persoane imputernicite de catre acestia.