Durata cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor este de 80 de ore, structurate pe o perioadă de cel puțin 15 zile, în care pot fi efectuate maxim 8 ore de curs pe zi.
În vederea prezentării la examenul de absolvire curs arme si munitii, persoana acceptată să urmeze cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor are obligația de a parcurge în proporție de cel puțin 90 % programul de pregătire și de a participa la cel puțin două ședințe practice de mânuire a armamentului și de executare a tragerilor într-un poligon autorizat.
Proba teoretică se va materializa într-un test grilă format din 20 de întrebări cu 3 variante de răspuns, din care una singură corectă.
Proba teoretică se consideră promovată dacă cursantul răspunde corect la cel puțin 16 întrebări ale testului grilă.

Proba practică din cadrul unui Curs arme si munitii, se va materializa prin verificarea deprinderilor de bază privind mânuirea și folosirea armamentului, fiind urmărite următoarele aspecte:
a) pregătirea armei pentru tragere: alimentarea încărcătorului cu muniție,
introducerea încărcătorului în armă, dezasigurarea armei și armarea acesteia; (2 puncte)
b) respectarea pozițiilor de tragere; (1 punct)
c) reacția personală la declanșarea focului; (1 punct)
d) precizia tragerii: vor fi executate trageri cu 5 cartușe cu proiectil unic într-o țintă-cerc, cu diametrul de 100 cm; (5 puncte)
e) verificarea armei după finalizarea tragerii și asigurarea acesteia. (1 punct)

Modalitatea de calculare a notei obținute în urma executării tragerilor, precum și modelul țintei-cerc prevăzute de alin. (5) lit. d) vor fi realizate și întocmite conform prevederilor Anexei nr. 8 la prezenta Metodologie. CLICK PENTRU LEGATURA

tinta curs arme si munitii

Diametrele cercurilor, în ordine crescătoare: 20 cm; 40 cm; 60 cm; 80 cm; 100 cm.
Pentru fiecare cartuș tras va fi acordat următorul punctaj:

  • Primul cerc: 1,0 puncte;
  • Al doilea cerc: 0.80 de puncte;
  • Al treilea cerc: 0,60 de puncte;
  • Al patrulea cerc: 0,40 de puncte;
  • Al cincilea cerc: 0,20 de puncte;
  • În afara celui de-al cincilea cerc: 0 puncte.
    *Nota pentru precizia tragerii va fi rezultatul sumei punctajelor obținute pentru fiecare cartuș tras, conform celor sus-menționate.

Executarea tragerilor cu armele din dotare va fi efectuată cu muniție cu proiectile unice, în ținte fixe confecționate din carton, placaj sau alte materiale penetrabile care să nu prezinte riscul ricoșării proiectilelor și care să nu fie casante pentru a putea păstra urmele tragerii în vederea aprecierii rezultatelor.
Țintele vor fi așezate la o distanță de  10 metri.
În vederea susținerii probei practice, cursantul trebuie să promoveze anterior proba teoretică.
Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obțină la proba practică minim 7,00 puncte, fără rotunjire.
În vederea susținerii probei practice, cursantul trebuie să promoveze anterior proba teoretică.
Examenele pentru obținerea certificatelor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor vor fi susținute numai în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 16.00.