Curs de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și munițiiRegimul juridic al armelor şi al muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor-SPADA D’ARMI 2021

  1) Prin armă de foc se înţelege

a) orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, in măsură in care se regăseşte in una dintre categoriile prevăzute in anexa

b) orice armă portabilă cu ţeava care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop

c) orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeavâ, o fremâ ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă

 

2) Armele de apărare şi pază sunt

a) arme de foc scurte, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice

b) armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin

utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi

c) arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege

 

3)    Armele de tir sportive sunt

a) dipozitive paintball

b) replici de arme tip airsoft

c) arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege

 

4)   Care sunt armele cu tranchilizante

a) arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante

b) arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, in scopul sacrificării ulterioare

c) arme destinate uzului militar

 

5) Armele de panoplie sunt

a) arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestate de către

un armurier autorizat în condiţiile legii

b) arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat,

necesare activitatii instituţiilor specializate in domeniul artistic

c) arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii

 

6)            Din punct de vedere constructiv armele de foc semiautomate sunt

a) arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reincarna automat si trag o serie de mai multe cartuşe prin apasarea continua pe

tragaci

b) arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reincarna automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuşe prin apasarea

continua pe tragaci

c) arme de foc care, după fiecare foc tras, se reincarna manual, prin introducerea pe ţeava a unui cartuş preluat din incarcator prin

intermediul unui mecanism

 

7)           Ce este un colecţionar de arme

a) persoana fizică care a obţinut calitatea de vânător şi practică vânătoarea, în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului

cinegetic nr, 407/2006

b) persoana care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar;

c) orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare una ori mai multe operaţiuni cu arme,

piese şi muniţii;

 

8)            Permisul de armă este

a) documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a 2

deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt

înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă;

b) documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile

statelor membre ale Uniunii Europene

c) documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit

procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării;

 

 9)          Este interzisa procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul si comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii in domeniul apararii, ordinii publice si siguranţei naţionale, a următoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor

a) sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser

b) sisteme de ochire pe timp de noapte

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături

 

        10) Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia,

pierderea sau furtul acestor arme

a) dar nu mai târziu de 24 de ore

b) dar nu mai târziu de 12 de ore

c) dar nu mai târziu de 48 de ore

 

Vezi si descarca mai multe intrebari sau chestionare.