1. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinației:
2. Valabilitatea permisului de armă:
3. Anularea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situații:
4. Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepții:
5. Solicitarea acordării permisului de armă și a înscrierii armei în permisul de armă:
6. Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de organul de politie competent teritorial, la cerere, sa scoata armele detinute în condițiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în urmatoarele situatii:
7. Care din următoarele tipuri de arme intră în categoria arme de autoapărare :
8. Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea permisului de armă:
9. Legitima apărare:
10. Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:
11. Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege, respectiv:
12. La care din următoarele contravenții prevăzute la art. 129 din Legea nr. 295/2004, li se aplică sancțiuni complementare:
13. Care din obiectele enumerate intră în categoria componentelor esentiale ale armelor si munitiilor, regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
14. Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate:
15. Dreptul de deținere a armelor se suspendă în următoarele situații:
16. Principalele obligații ale deținătorilor armelor:
17. La care din următoarea contravenție prevăzută la art 129 din Legea nr. 295/2004, se aplică sancțiunea complementară de anularea dreptului de deținere, de port și folosire a armelor :
18. La care din următoarea contravenție prevăzută la art. 129 din Legea nr. 295/2004, se aplică sancțiunea complementară de confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor
19. Operațiunile cu arme, piese și munițiile corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul:
20. Obligații în cazul efectuării uzului de armă.Persoana care a făcut uz de armă este obligată :